Tuesday, 16 April 2013

ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ಶ್ರೀನಿಧಿ ರಾವ್

ಹನಿ ದನಿ : ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು..... http://www.vijayanextepaper.com/#  ಮೂಲ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೀಠಿಕೆ   :-   ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅದ್ಬ.
SRINIDHI RAO- MUSIC THERAPY
..